Điện lạnh sài gòn á châu

About me: Điện lạnh sài gòn á châu là một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ về điện máy, điện lạnh, thiết bị gia dụng….. Là một công ty lớn ở phía nam chúng tôi đến nay đã có 4 chi nhánh ở Sài Gòn. Nhằm phủ song tất cả những khía cạnh về sản phẩm điện lạnh này. Đơn vị đã không ngừng nỗ lực phấn đấu mang đến những giá trị tốt nhất cho người sử dụng. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng để có được một sản phẩm tốt thì ngoài chất lượng máy móc điện máy tốt thì cần có sự phục vụ - hộ trợ tốt cho những khách hàng đã tới mua tại công ty Sài gòn á châu chúng tôi.
Email: info@dienlanhsaigonachau.com

Send private message

You must be logged in to send a private message.

Friends

No friends yet.

Group membership

No groups